Контакты

ИНФОРМАЦИЯ О НОВОЙ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

COVID-19

ВРАЧИ ФМБА РОССИИ - НАШИ ГЕРОИ!

 • Вьюнова Е.Ю.
 • Горсков Б.В.
 • Данилова Л.К.
 • Евсюкова И.В.
 • Клепикова К.А.
 • Конькова И.Л.
 • Крюкова Н.А.
 • Курачек Е.Г.
 • Кушнир И.В.
 • Литвинова О.В.
 • Медведева Л.В.
 • Морозов Д.Н.
 • Павлова Н.Г.
 • Сизых А.А.
 • Степанищев А.А.
 • Федоров Д.А.
 • Хиновкер Е.В.
 • Юрченко Ю.А.
 • Денисова О.В.
 • Гайдук Л.А.
 • Малахова .Н.
 • Бурмакина И.Л.
 • Кузнецова Т.В.
 • Мухина Т.Г.
 • Давыденко В.А.
 • Пересыпкина М.В.
 • Подкорытова Е.П.
 • Набережная Н.В.
 • Толомеева Н.А.
 • Ефремова Л.М.
 • Албычакова Е.Ю.
 • Берсенева Т.А.
 • Болсуновская М.В.
 • Будникова А.Е.
 • Василенко М.А.
 • Гайгольник Т.В.
 • Горшунов И.В.
 • Данилова Н.М.
 • Епифанова Е.Е.
 • Жевелова С.Л.
 • Зиганшин И.М.
 • Киселева Е.Ю.
 • Кумзерикова А.А.
 • Курочкина Л.П.
 • Матвеева С.Г.
 • Махнев В.А.
 • Невидимова Н.С.
 • Парфенова Т.В.
 • Пинжина В.Н.
 • Ушманкина Е.С.
 • Хиновкер В.В.
 • Яковлева К.А.
 • Гуптор А.Э.
 • Колотвинова Е.М.
 • Яшина Е.В.
 • Карле Л.А.
 • Донченко А.А.
 • Громовая В.П.
 • Бабурова Е.В.
 • Бондаренко К.О.
 • Борзова М.В.
 • Вутянок Л.В.
 • Гришина Л.И.
 • Густырь С.Н.
 • Келлер А.В.
 • Кербе О.А.
 • Козлова А.В.
 • Кокоева Ю.В.
 • Лавренова Е.В.
 • Латынцева Л.П.
 • Мордовина С.Г.
 • Павленко Е.А.
 • Перевертайлова Н.Ю.
 • Пискунова В.А.
 • Погорелая Н.А.
 • Полякова М.С.
 • Пшонко Е.Н.
 • Сивова И.И.
 • Ставцева Ю.С.
 • Столярова Е.В.
 • Чеганова С.В.
 • Васенькина В.А.
 • Асовина Е.В.
 • Новова Ю.П.
 • Шелоумова О.В.
 • Лазарева В.В.
 • Служеникина Н.М.
 • Лазарева Н.В.
 • Новикова Е.В.
 • Кирикова Е.В.
 • Смирнова Г.Ю.
 • Сергеева Е.В
 • Шнейдман Е.О.
 • Пасичняк Н.В.
 • Елесина Л.Н.
 • Иванова Г.Г.
 • Воробьева Е.В.
 • Мамченко М.Г.
 • Мамаева М.А.
 • Блажко Г.А.
 • Постникова Г.К.
 • Давиденко М.Ю.
 • Микитюк К.З.
 • Гребенец С.В.
 • Красавцев Д.С.
 • Абрамова Л.М.
 • Абрамова М.В.
 • Андреева О.А.
 • Антонченко В.Ю.
 • Асотов М.В.
 • Ардамакова А.М.
 • Барановская Т.Н.
 • Белан Т.А.
 • Иванова А.Ю.
 • Варущенко С.В.
 • Гаврилова Е.В.
 • Григорьева Н.И.
 • Грамс Л.Р.
 • Дерябина С.Б
 • Дрожжина Л.Г.
 • Здор Н.И.
 • Капустинская В.Н.
 • Кубачев А.А
 • Липинская Г.С.
 • Максименко В.Н.
 • Манух С.М.
 • Кузнецова А.А.
 • Медведева Е.В.
 • Морозова Е.Ф.
 • Ренчина С.В.
 • Рожкова М.В.
 • Пушкина С.А.
 • Степанова Е.Н.
 • Страхова С.Ю.
 • Ущаповский М.С.
 • Федотова В.И.
 • Царёва Н.А.
 • Штейн-Миллер Е.Н.
 • Карезин И.В.
 • Шакурова Г.А.
 • Богомолова Ю.В.
 • Варущенко С.Н.
 • Гамотин С.А.
 • Калинин В.Н.
 • Круглов Д.В.
 • Чурин А.П.
 • Киселёва О.В.
 • Григорьева А.И.
 • Евграфова А.Ю.
 • Смолева Т.В.
 • Шишкова Е.Н.
 • Николаева Н.А.
 • Анциферова И. А.
 • Беккишиев Р. Т.
 • Бушкова Т. В.
 • Важова С. В.
 • Василевский А. С.
 • Волынец О. Р.
 • Воронин М. В.
 • Гайдаров Р. К.
 • Глотова Н. А.
 • Гринько Г. А.
 • Гусева О. Ю.
 • Карпова Т. В.
 • Кондрашова В. А.
 • Матвеева А. А.
 • Миляева Е. А.
 • Моисеева Н. В.
 • Москалев И. Н.
 • Муратова Т. Н.
 • Перевалова К. В.
 • Расторгуев И. А.
 • Репина О. В.
 • Сажин А. А.
 • Сермагамбетова Ж. Н.
 • Смирнова И. В.
 • Тульчинская Н. Г.
 • Фурцева А. М.
 • Богомазова М. А.
 • Бокитько Н. Б.
 • Бурлака И. А.
 • Глушенкова Л. В.
 • Денискова С. А.
 • Дергунова О. Н.
 • Заболотная С. В.
 • Загрядская М. А.
 • Иванушкина О. В.
 • Калабухина Е. С.
 • Колесникова Е. В.
 • Кузьменко Т. А.
 • Кырмызы М. А.
 • Мартынова А. М.
 • Пантелеева О. В.
 • Полякова Ю. А.
 • Прилуцкий В. О.
 • Рублёва Ю. В.
 • Сулик М. В.
 • Хохлова Н. А.
 • Хунцария В. А.
 • Черкашова Э. А.
 • Яркова И. Г.
 • Агаева А. И.
 • Аглулин М. М.
 • Алиева С. М.
 • Амирханян С. Л.
 • Булатова М. А.
 • Гаджиева Ж. Х.
 • Газимагомедов Р. М.
 • Губарева Н. Н.
 • Евпалова М. Д.
 • Ермонская Е. С.
 • Зерникова Д. Е.
 • Куликов В. С.
 • Лобунько Д. А.
 • Макрушина Н. А.
 • Матюхинская Е. А.
 • Миляева Т. В.
 • Нефедов П. Д.
 • Петровская Н. Д.
 • Пинаева С. А.
 • Ряховский С. А.
 • Самко Н. И.
 • Смирнова Д. А.
 • Бекеева С. К.
 • Бубнова О. Н.
 • Гавриш Д. В.
 • Григорьев И. В.
 • Емашева Н. В.
 • Зайцев А. С.
 • Илюшина Э. Н.
 • Кожиева М. Х.
 • Колесникова С. В.
 • Лозовой Н. А.
 • Матиевский С. А.
 • Мельченко С. А.
 • Миначева М. З.
 • Островская С. В.
 • Ролдугина С. Ю.
 • Рыбаков Д. А.
 • Савенко Г. С.
 • Ситенко Д. П.
 • Суворова Е. Н.
 • Суйунбекова Э.
 • Тазартукова А. Д.
 • Терехова Л. В.
 • Фумин И. А.
 • Чурбакова В. П.
 • Шевкунова О. В.
 • Адикова А. Г.
 • Балчый Н. В.
 • Билибин А. В.
 • Ботин А. С.
 • Буйницкая Т. Ю.
 • Галкин Е. И.
 • Искандер Е. В.
 • Коммунарова Н. А.
 • Крюков С. А.
 • Кутнякова М. С.
 • Нахрапов Д. И.
 • Нырков Г. В.
 • Парнас А. В.
 • Пилюгина Э. И.
 • Пинаев А. С.
 • Поляев Б. Б.
 • Рахимова И. Р.
 • Сафаева Р. И.
 • Соломенко О. В.
 • Ускова Е. Ю.
 • Чернова Л. В.
 • Аксенов О. В.
 • Гапонова Н. Б.
 • Свитко Е. В.
 • Фролова М. В.
 • Кочеткова О. В.
 • Аринина Е. Е.
 • Бугаева Т. В.
 • Петрова Е. А.
 • Таирова Р. Т.
 • Шамалов Н. А.
 • Шаталова М. П.
 • Лазарева С. Н.
 • Никонова А. В.
 • Снычева Н. М.
 • Трущенкова Е. В.
 • Аджиева М. А.
 • Асеев М. В.
 • Белоусова К. А.
 • Бетехтина Е. Ю.
 • Борисова М. Ю.
 • Бургер Ю. Ю.
 • Бурянина Л. З.
 • Гарбузов В. В.
 • Гарлинская П. И.
 • Грузинова А. Д.
 • Гужев С. С.
 • Гусарова О. Л.
 • Гусева Т. Ю.
 • Донгак Ш. Ч.
 • Дятлова В. Е.
 • Ерёмченко М. Г.
 • Ершова Д. С.
 • Зуева Е. П.
 • Иванова К. С.
 • Игнатович Ю. А.
 • Исрапилова А. А.
 • Климук А. А.
 • Клягин А. А.
 • Коваленко Ю. Е.
 • Козеева Ю. В.
 • Кордонская О. О.
 • Коробцова Е. А.
 • Косарецкая А. А.
 • Кручинкина А. А.
 • Крыжановская Н. В.

новостиВсе новости

Все о COVID-19 в новом номере журнала ФМБА России «Медицина экстремальных ситуаций»
21 октября 2020

Все о COVID-19 в новом номере журнала ФМБА России «Медицина экстремальных ситуаций»

ФМБА России на Форуме «Открытые инновации»
21 октября 2020

ФМБА России на Форуме «Открытые инновации»

Вероника Скворцова приняла участие в Форуме БИОТЕХМЕД 2020
19 октября 2020

Вероника Скворцова приняла участие в Форуме БИОТЕХМЕД 2020

Ученые ФМБА России получили первые результаты расследования экологической ситуации на Камчатке
16 октября 2020

Ученые ФМБА России получили первые результаты расследования экологической ситуации на Камчатке

ФМБА России оптимизировало медицинское обеспечение космических полетов
16 октября 2020

ФМБА России оптимизировало медицинское обеспечение космических полетов

Постановление Правительства РФ от 12 октября 2020 года
16 октября 2020

Постановление Правительства РФ от 12 октября 2020 года

федеральные новости

Региональные новости

ОТКРЫТОЕ МИНИСТЕРСТВО

Проект «Открытое министерство» создан с целью повышения прозрачности государства, расширения возможности для общественного контроля за властью, внедрению в России идеи «открытого правительства».