Контакты

ИНФОРМАЦИЯ О НОВОЙ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

COVID-19

ВРАЧИ ФМБА РОССИИ - НАШИ ГЕРОИ!

 • Вьюнова Е.Ю.
 • Горсков Б.В.
 • Данилова Л.К.
 • Евсюкова И.В.
 • Клепикова К.А.
 • Конькова И.Л.
 • Крюкова Н.А.
 • Курачек Е.Г.
 • Кушнир И.В.
 • Литвинова О.В.
 • Медведева Л.В.
 • Морозов Д.Н.
 • Павлова Н.Г.
 • Сизых А.А.
 • Степанищев А.А.
 • Федоров Д.А.
 • Хиновкер Е.В.
 • Юрченко Ю.А.
 • Денисова О.В.
 • Гайдук Л.А.
 • Малахова .Н.
 • Бурмакина И.Л.
 • Кузнецова Т.В.
 • Мухина Т.Г.
 • Давыденко В.А.
 • Пересыпкина М.В.
 • Подкорытова Е.П.
 • Набережная Н.В.
 • Толомеева Н.А.
 • Ефремова Л.М.
 • Албычакова Е.Ю.
 • Берсенева Т.А.
 • Болсуновская М.В.
 • Будникова А.Е.
 • Василенко М.А.
 • Гайгольник Т.В.
 • Горшунов И.В.
 • Данилова Н.М.
 • Епифанова Е.Е.
 • Жевелова С.Л.
 • Зиганшин И.М.
 • Киселева Е.Ю.
 • Кумзерикова А.А.
 • Курочкина Л.П.
 • Матвеева С.Г.
 • Махнев В.А.
 • Невидимова Н.С.
 • Парфенова Т.В.
 • Пинжина В.Н.
 • Ушманкина Е.С.
 • Хиновкер В.В.
 • Яковлева К.А.
 • Гуптор А.Э.
 • Колотвинова Е.М.
 • Яшина Е.В.
 • Карле Л.А.
 • Донченко А.А.
 • Громовая В.П.
 • Бабурова Е.В.
 • Бондаренко К.О.
 • Борзова М.В.
 • Вутянок Л.В.
 • Гришина Л.И.
 • Густырь С.Н.
 • Келлер А.В.
 • Кербе О.А.
 • Козлова А.В.
 • Кокоева Ю.В.
 • Лавренова Е.В.
 • Латынцева Л.П.
 • Мордовина С.Г.
 • Павленко Е.А.
 • Перевертайлова Н.Ю.
 • Пискунова В.А.
 • Погорелая Н.А.
 • Полякова М.С.
 • Пшонко Е.Н.
 • Сивова И.И.
 • Ставцева Ю.С.
 • Столярова Е.В.
 • Чеганова С.В.
 • Васенькина В.А.
 • Асовина Е.В.
 • Новова Ю.П.
 • Шелоумова О.В.
 • Лазарева В.В.
 • Служеникина Н.М.
 • Лазарева Н.В.
 • Новикова Е.В.
 • Кирикова Е.В.
 • Смирнова Г.Ю.
 • Сергеева Е.В
 • Шнейдман Е.О.
 • Пасичняк Н.В.
 • Елесина Л.Н.
 • Иванова Г.Г.
 • Воробьева Е.В.
 • Мамченко М.Г.
 • Мамаева М.А.
 • Блажко Г.А.
 • Постникова Г.К.
 • Давиденко М.Ю.
 • Микитюк К.З.
 • Гребенец С.В.
 • Красавцев Д.С.
 • Абрамова Л.М.
 • Абрамова М.В.
 • Андреева О.А.
 • Антонченко В.Ю.
 • Асотов М.В.
 • Ардамакова А.М.
 • Барановская Т.Н.
 • Белан Т.А.
 • Иванова А.Ю.
 • Варущенко С.В.
 • Гаврилова Е.В.
 • Григорьева Н.И.
 • Грамс Л.Р.
 • Дерябина С.Б
 • Дрожжина Л.Г.
 • Здор Н.И.
 • Капустинская В.Н.
 • Кубачев А.А
 • Липинская Г.С.
 • Максименко В.Н.
 • Манух С.М.
 • Кузнецова А.А.
 • Медведева Е.В.
 • Морозова Е.Ф.
 • Ренчина С.В.
 • Рожкова М.В.
 • Пушкина С.А.
 • Степанова Е.Н.
 • Страхова С.Ю.
 • Ущаповский М.С.
 • Федотова В.И.
 • Царёва Н.А.
 • Штейн-Миллер Е.Н.
 • Карезин И.В.
 • Шакурова Г.А.
 • Богомолова Ю.В.
 • Варущенко С.Н.
 • Гамотин С.А.
 • Калинин В.Н.
 • Круглов Д.В.
 • Чурин А.П.
 • Киселёва О.В.
 • Григорьева А.И.
 • Евграфова А.Ю.
 • Смолева Т.В.
 • Шишкова Е.Н.
 • Николаева Н.А.
 • Анциферова И. А.
 • Беккишиев Р. Т.
 • Бушкова Т. В.
 • Важова С. В.
 • Василевский А. С.
 • Волынец О. Р.
 • Воронин М. В.
 • Гайдаров Р. К.
 • Глотова Н. А.
 • Гринько Г. А.
 • Гусева О. Ю.
 • Карпова Т. В.
 • Кондрашова В. А.
 • Матвеева А. А.
 • Миляева Е. А.
 • Моисеева Н. В.
 • Москалев И. Н.
 • Муратова Т. Н.
 • Перевалова К. В.
 • Расторгуев И. А.
 • Репина О. В.
 • Сажин А. А.
 • Сермагамбетова Ж. Н.
 • Смирнова И. В.
 • Тульчинская Н. Г.
 • Фурцева А. М.
 • Богомазова М. А.
 • Бокитько Н. Б.
 • Бурлака И. А.
 • Глушенкова Л. В.
 • Денискова С. А.
 • Дергунова О. Н.
 • Заболотная С. В.
 • Загрядская М. А.
 • Иванушкина О. В.
 • Калабухина Е. С.
 • Колесникова Е. В.
 • Кузьменко Т. А.
 • Кырмызы М. А.
 • Мартынова А. М.
 • Пантелеева О. В.
 • Полякова Ю. А.
 • Прилуцкий В. О.
 • Рублёва Ю. В.
 • Сулик М. В.
 • Хохлова Н. А.
 • Хунцария В. А.
 • Черкашова Э. А.
 • Яркова И. Г.
 • Агаева А. И.
 • Аглулин М. М.
 • Алиева С. М.
 • Амирханян С. Л.
 • Булатова М. А.
 • Гаджиева Ж. Х.
 • Газимагомедов Р. М.
 • Губарева Н. Н.
 • Евпалова М. Д.
 • Ермонская Е. С.
 • Зерникова Д. Е.
 • Куликов В. С.
 • Лобунько Д. А.
 • Макрушина Н. А.
 • Матюхинская Е. А.
 • Миляева Т. В.
 • Нефедов П. Д.
 • Петровская Н. Д.
 • Пинаева С. А.
 • Ряховский С. А.
 • Самко Н. И.
 • Смирнова Д. А.
 • Бекеева С. К.
 • Бубнова О. Н.
 • Гавриш Д. В.
 • Григорьев И. В.
 • Емашева Н. В.
 • Зайцев А. С.
 • Илюшина Э. Н.
 • Кожиева М. Х.
 • Колесникова С. В.
 • Лозовой Н. А.
 • Матиевский С. А.
 • Мельченко С. А.
 • Миначева М. З.
 • Островская С. В.
 • Ролдугина С. Ю.
 • Рыбаков Д. А.
 • Савенко Г. С.
 • Ситенко Д. П.
 • Суворова Е. Н.
 • Суйунбекова Э.
 • Тазартукова А. Д.
 • Терехова Л. В.
 • Фумин И. А.
 • Чурбакова В. П.
 • Шевкунова О. В.
 • Адикова А. Г.
 • Балчый Н. В.
 • Билибин А. В.
 • Ботин А. С.
 • Буйницкая Т. Ю.
 • Галкин Е. И.
 • Искандер Е. В.
 • Коммунарова Н. А.
 • Крюков С. А.
 • Кутнякова М. С.
 • Нахрапов Д. И.
 • Нырков Г. В.
 • Парнас А. В.
 • Пилюгина Э. И.
 • Пинаев А. С.
 • Поляев Б. Б.
 • Рахимова И. Р.
 • Сафаева Р. И.
 • Соломенко О. В.
 • Ускова Е. Ю.
 • Чернова Л. В.
 • Аксенов О. В.
 • Гапонова Н. Б.
 • Свитко Е. В.
 • Фролова М. В.
 • Кочеткова О. В.
 • Аринина Е. Е.
 • Бугаева Т. В.
 • Петрова Е. А.
 • Таирова Р. Т.
 • Шамалов Н. А.
 • Шаталова М. П.
 • Лазарева С. Н.
 • Никонова А. В.
 • Снычева Н. М.
 • Трущенкова Е. В.
 • Аджиева М. А.
 • Асеев М. В.
 • Белоусова К. А.
 • Бетехтина Е. Ю.
 • Борисова М. Ю.
 • Бургер Ю. Ю.
 • Бурянина Л. З.
 • Гарбузов В. В.
 • Гарлинская П. И.
 • Грузинова А. Д.
 • Гужев С. С.
 • Гусарова О. Л.
 • Гусева Т. Ю.
 • Донгак Ш. Ч.
 • Дятлова В. Е.
 • Ерёмченко М. Г.
 • Ершова Д. С.
 • Зуева Е. П.
 • Иванова К. С.
 • Игнатович Ю. А.
 • Исрапилова А. А.
 • Климук А. А.
 • Клягин А. А.
 • Коваленко Ю. Е.
 • Козеева Ю. В.
 • Кордонская О. О.
 • Коробцова Е. А.
 • Косарецкая А. А.
 • Кручинкина А. А.
 • Крыжановская Н. В.

новостиВсе новости

Специалисты ФМБА России прибыли на Байконур
10 Июля 2020

Специалисты ФМБА России прибыли на Байконур

ФМБА России: спецборт с медиками и оборудованием прибудет на Байконур
10 Июля 2020

ФМБА России: спецборт с медиками и оборудованием прибудет на Байконур

Вероника Скворцова встретилась с победителями конкурса «Лидеры России-2020»
9 Июля 2020

Вероника Скворцова встретилась с победителями конкурса «Лидеры России-2020»

Поздравляем с юбилеем Татьяну Яковлеву!
7 Июля 2020

Поздравляем с юбилеем Татьяну Яковлеву!

Сотрудники ФМБА России награждены ведомственными наградами Минпромторга России, ГК «Росатом», ГК «Роскосмос»
29 Июня 2020

Сотрудники ФМБА России награждены ведомственными наградами Минпромторга России, ГК «Росатом», ГК «Роскосмос»

Поздравляем с юбилеем Карелову Галину Николаевну!
29 Июня 2020

Поздравляем с юбилеем Карелову Галину Николаевну!

федеральные новости

Региональные новости

17 июля 2020 г. состоится онлайн пресс-конференция руководителя ФНКЦСМ ФМБА России Андрея Жолинского
6 Июля 2020

17 июля 2020 г. состоится онлайн пресс-конференция руководителя ФНКЦСМ ФМБА России Андрея Жолинского

Специалисты ФГБУЗ КБ №172 ФМБА России (город Димитровград Ульяновской области) приняли участие в областном санитарно-просветительском проекте «Открой мир здоровью!»
30 Января 2020

Специалисты ФГБУЗ КБ №172 ФМБА России (город Димитровград Ульяновской области) приняли участие в областном санитарно-просветительском проекте «Открой мир здоровью!»

Технологии, возможности и перспективы рефракционной хирургии изучали ведущие офтальмологи Юга России на научно-практической конференции в Астраханской клинической больнице (АКБ) ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России (г. Ростов-на-Дону)
26 Декабря 2019

Технологии, возможности и перспективы рефракционной хирургии изучали ведущие офтальмологи Юга России на научно-практической конференции в Астраханской клинической больнице (АКБ) ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России (г. Ростов-на-Дону)

В филиале ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России КБ № 42 (г. Зеленогорск) подвели итоги конкурса детского рисунка и запустили онлайн-голосование в социальной сети
24 Декабря 2019

В филиале ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России КБ № 42 (г. Зеленогорск) подвели итоги конкурса детского рисунка и запустили онлайн-голосование в социальной сети

В ФГБУЗ КБ № 85 ФМБА России состоялся круглый стол с представителями предприятий
20 Декабря 2019

В ФГБУЗ КБ № 85 ФМБА России состоялся круглый стол с представителями предприятий

В декабре 2019 года в ФГБУ ФНКЦ ФМБА России (г. Москва) состоялась научно-практическая конференция «Эндовидеохирургия органов брюшной полости, малого таза и забрюшинного пространства»
19 Декабря 2019

В декабре 2019 года в ФГБУ ФНКЦ ФМБА России (г. Москва) состоялась научно-практическая конференция «Эндовидеохирургия органов брюшной полости, малого таза и забрюшинного пространства»

11 декабря 2019 года на базе ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России состоялась конференция «Внедрение профессиональных стандартов в системе ФМБА России и лучших практик Агентства», проведенная совместно с ФГУП СПбНИИВС ФМБА России
16 Декабря 2019

11 декабря 2019 года на базе ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России состоялась конференция «Внедрение профессиональных стандартов в системе ФМБА России и лучших практик Агентства», проведенная совместно с ФГУП СПбНИИВС ФМБА России

10 декабря 2019 года состоялась Юбилейная Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы медицинской науки и образования», посвящённая 10-летию со дня образования МБУ ИНО ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России
11 Декабря 2019

10 декабря 2019 года состоялась Юбилейная Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы медицинской науки и образования», посвящённая 10-летию со дня образования МБУ ИНО ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России

ОТКРЫТОЕ МИНИСТЕРСТВО

Проект «Открытое министерство» создан с целью повышения прозрачности государства, расширения возможности для общественного контроля за властью, внедрению в России идеи «открытого правительства».