Контакты

ИНФОРМАЦИЯ О НОВОЙ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

COVID-19

ВРАЧИ ФМБА РОССИИ - НАШИ ГЕРОИ!

 • Кузнецов Д. В.
 • Лукичёва В. А.
 • Малаалиева Н. О.
 • Матвеев П. Д.
 • Минтян В. С.
 • Налбандян А. Г.
 • Налеев А. А.
 • Неизвестная Е. С.
 • Никулина С. А.
 • Пахомова А. А.
 • Порфирьева М. М.
 • Пряников П. Д.
 • Рамлав Р. И.
 • Седых А. И.
 • Семавина А. М.
 • Сенько И. В.
 • Серга Н. А.
 • Стремилова О. А.
 • Стукалова С. В.
 • Такмакова Т. Е.
 • Терешин Н. М.
 • Фетисова Е. Р.
 • Фирсова Т. А.
 • Чичкова Т. А.
 • Чуйко М. Р.
 • Шаринова И. А.
 • Шацкая М. И.
 • Шевцова Ю. Ю.
 • Ширяева Е. Н.
 • Шухардина Т. А.
 • Щеглова Ю. Н.
 • Юдина А. В.
 • Антонова К.Р.
 • Блинова О. Е.
 • Борисова Е. А.
 • Бочкарева А. А.
 • Галстян А. Г.
 • Громакова Н. А.
 • Захарящева А. А.
 • Зензина В. Н.
 • Ивахоненкова Е. А.
 • Киргизова А. М.
 • Клюева Н. М.
 • Личман Ж. С.
 • Лянг О. В.
 • Матюшкина А. А.
 • Морарь М. М.
 • Надыршина С. Г.
 • Павлова В. Д.
 • Пахилова-Попова А. В.
 • Пудкарадзе И. П.
 • Селезнёв В. И.
 • Сидорова М. А.
 • Солодовникова Е. Н.
 • Таймазова М. Р.
 • Терехова М. М.
 • Фетисова В. А.
 • Астафьева Р. Ф.
 • Игнатьева Н. В.
 • Кириченко Л. Н.
 • Никитина О. А.
 • Николаева Т. М.
 • Акопян Г. Б.
 • Берегов М. М.
 • Бикташев О. Р.
 • Васильев Е. Д.
 • Васильманов М. Н.
 • Губский И. Л.
 • Гумин И. С.
 • Егиян Д. И.
 • Конопатов Н. О.
 • Левашова З. А.
 • Орещакова Н. В.
 • Решетаров И. Д.
 • Сон А. Г.
 • Тимофеева Е. В.
 • Шаповалов Б. П.
 • Герасимова Н. В.
 • Головин Д. А.
 • Горбунова Е. А.
 • Иванова Н. А.
 • Исаков О. Е.
 • Латипова И. Б.
 • Медведева Н. М.
 • Рожков И. М.
 • Чагелова И. В.
 • Кумыкова Л. Р.
 • Барынина С. С.
 • Бродецкая В. А.
 • Бушева Н. С.
 • Валуева Н. Н.
 • Ванюшина И. Н.
 • Власова Л. Е.
 • Георгинов Д. Н.
 • Голембо Н. В.
 • Голикова Е. В.
 • Зубарева Ж. А.
 • Исаков А. Р.
 • Кайзер К. В.
 • Климанова Н. С.
 • Козюхина М. Ю.
 • Курков И. В.
 • Макаров С. Н.
 • Малыгин Д. С.
 • Мамонов А. Ю.
 • Муравьева Н. В.
 • Нечаева Е. В.
 • Обухов К. Е.
 • Просвирников О. А.
 • Рашид М. А.
 • Рубцова Н. В.
 • Солдецкая Н. А.
 • Сувид И. А.
 • Тен Б. С.
 • Трофимов Е. С.
 • Ураков С. С.
 • Шамаева М. А.
 • Штыкова Я. А.
 • Савина Т. В.
 • Бит-Варда Д. Д.
 • Гурякова С. А.
 • Колодницкая Е. З.
 • Панарина В. В.
 • Фирсанова С. А.
 • Ковалева Г. А.
 • Щепалов А. Е.
 • Воловик Д. Д.
 • Давыдова Г. К.
 • Заикина Е. С.
 • Кирова И. А.
 • Кривцов П. М.
 • Кутейникова Т. В.
 • Никитин П. П.
 • Хлюстова М. Г.
 • Воробьева И. Ю.
 • Златопольская С. Н.
 • Камбарова И. В.
 • Мишина Е. Н.
 • Соловьева Е. А.
 • Гогелидзе Н. И.
 • Шурупова М. А.
 • И С. Ч.
 • Колесникова И. Н.
 • Якшис Е. А.
 • Сотникова Е. А.
 • Широкова Н. В.
 • Марычева О. А.
 • Тимошина Е. Н.
 • Айгинин Р. Н.
 • Закарян Л. А.
 • Колягин А. В.
 • Кузнецова Н. В.
 • Кулаков А. С.
 • Луцкий Г. А.
 • Максимова М. Е.
 • Пешков К. А.
 • Потапова Е. Н.
 • Серокурова Н. И.
 • Филоненко Э. А.
 • Янушкевич М. В.
 • Бирюкова Е. В.
 • Ембулатова В. Р.
 • Рамлав Е. Е.

новостиВсе новости

Центр крови ФМБА России стал обладателем награды «Знак качества»
30 сентября 2020

Центр крови ФМБА России стал обладателем награды «Знак качества»

Заместителем руководителя ФМБА России назначен Игорь Борисевич
29 сентября 2020

Заместителем руководителя ФМБА России назначен Игорь Борисевич

Поздравляем с Днем оториноларинголога!
29 сентября 2020

Поздравляем с Днем оториноларинголога!

Губернатор Республики Крым поблагодарил ФМБА России за оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19
29 сентября 2020

Губернатор Республики Крым поблагодарил ФМБА России за оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19

Вероника Скворцова приняла участие в телемосте «Перекличка атомных городов»
29 сентября 2020

Вероника Скворцова приняла участие в телемосте «Перекличка атомных городов»

Поздравляем с Днем работника атомной промышленности!
28 сентября 2020

Поздравляем с Днем работника атомной промышленности!

федеральные новости

Региональные новости

ОТКРЫТОЕ МИНИСТЕРСТВО

Проект «Открытое министерство» создан с целью повышения прозрачности государства, расширения возможности для общественного контроля за властью, внедрению в России идеи «открытого правительства».